Vũ Minh

Kế thừa và phát huy tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại

02-07-2021 09:16:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

    

   Ngày 1/7, phát biểu tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, phải mãi mãi kế thừa và phát huy tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại .                                                                      

   Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, 100 năm trước, các bậc tiền bối Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, hình thành tình thần xây dựng Đảng vĩ đại kiên trì chân lý, giữ vững lý tưởng, thực hiện nguyện ước ban đầu, đảm đương sứ mệnh, không sợ hy sinh, đấu tranh anh dũng, trung thành với Đảng, không phụ lòng nhân dân, đây là cội nguồn tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát huy tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, xây dựng lên hệ thống tinh thần của người Cộng sản Trung Quốc qua phấn đấu lâu dài, rèn luyện thành phẩm chất chính trị rõ nét. Dòng chảy lịch sử lớp lớp không ngừng, tinh thần Cộng sản truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang, kế tiếp dòng máu cách mạng, mãi mãi kế thừa và phát huy tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập