Vũ Minh

Hai mục tiêu một trăm năm

01-07-2021 19:44:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 1/7, Lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Đảng và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố: Qua những phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc toàn quốc, Trung Quốc đã thực hiện mục tiêu thứ nhất trong “Hai mục tiêu một trăm năm”, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện trên đất nước Trung Hoa, giải quyết mang tính lịch sử vấn đề tình trạng đói nghèo cùng cực, đang hăng hái tiến lên hướng tới mục tiêu thứ hai trong “Hai mục tiêu một trăm năm”. Đây là vinh quang vĩ đại của dân tộc Trung Hoa! Đây là vinh quang vĩ đại của nhân dân Trung Quốc! Đây là vinh quang vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc!

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập