Vũ Minh

Phục hưng dân tộc Trung Hoa

01-07-2021 18:30:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 1/7, phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, con đường vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại và thành tựu vĩ đại do Đảng Cộng sản Trung Quốc mở ra, lập nên và giành được, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách phát triển của dân tộc Trung Hoa và sử sách phát triển văn minh nhân loại!

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa là nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của Đảng. 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và dẫn dắt nhân dân cùng phấn đấu, không ngại hy sinh, cùng đổi mới sáng tạo, tất cả đều là nhằm một mục đích: thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và dẫn dắt nhân dân, giữ tinh thần không ngại hiểm nguy, đó là “Vì có hy sinh bao chí khí, dám đem nhật nguyệt đổi thay trời”, viết nên sử thi hoành tráng nhất trong hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Con đường vĩ đại được mở ra, sự nghiệp vĩ đại được lập nên, thành tựu vĩ đại giành được trong 100 năm qua chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách phát triển của dân tộc Trung Hoa và sử sách phát triển văn minh nhân loại!

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập