Vũ Minh

Tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống

01-07-2021 18:38:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 1/7, phát biểu tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết chí xây dựng sự nghiệp vĩ đại muôn năm của dân tộc Trung Hoa, 100 tuổi đúng vào tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống! Nhìn lại quá khứ, triển vọng tương lai, có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có sự đoàn kết gắn bó của nhân dân các dân tộc toàn quốc, mục tiêu hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện nhất định sẽ có thể thực hiện, giấc mơ Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa nhất định sẽ có thể thực hiện.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập