Vĩ Cường

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói về nguyện ước ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân và mưu cầu phục hưng cho dân tộc

30-06-2021 15:55:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói về nguyện ước ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân và mưu cầu phục hưng cho dân tộc_fororder_3

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần nói về “nguyện ước ban đầu” của những người Cộng sản Trung Quốc. Trong báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ rõ, nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của những người Cộng sản Trung Quốc là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc và mưu cầu phục hưng cho dân tộc Trung Hoa. Nguyện ước ban đầu và sứ mệnh này là động lực căn bản khích lệ những người Cộng sản Trung Quốc không ngừng tiến lên.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cần phải không ngừng thúc đẩy tự cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng sự dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề và tự giác cách mạng bản thân.

Biên tập viên:Vĩ Cường
Lựa chọn phương thức đăng nhập