Hạ Vi

Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan kết thúc tốt đẹp cuộc tuần tra chung lần thứ 106 trên sông MeKong

26-06-2021 14:19:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan kết thúc tốt đẹp cuộc tuần tra chung lần thứ 106 trên sông MeKong_fororder_src=http___inews.gtimg.com_newsapp_bt_0_13695469493_1000&refer=http___inews.gtimg

Ngày 25/6, cuộc tuần tra chung lần thứ 106 trên sông MeKong giữa Trung Quốc - Lào - Mi-an-ma - Thái Lan kéo dài 4 ngày 3 đêm đã kết thúc tốt đẹp, 3 chiếc tàu hành pháp và nhân viên hành pháp tham gia hoạt động lần này của Trung Quốc đã trở về thuận lợi cảng Quan Lụy Trung Quốc vào 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Trong đợt hành động này, 4 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan cả thảy cử 4 tàu hành pháp, 99 nhân viên hành pháp. Dựa trên tình hình an ninh và yêu cầu phòng dịch Covid-19 trên sông MeKong hiện nay,  hành động lần này được triển khai theo phương thức tuần tra từng đoạn, tuần tra toàn tuyến và kết hợp đường thủy và đường bộ.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập