Mẫn Linh

Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức: Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện là một điểm sáng lớn trong xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc

17-06-2021 10:15:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc giành được thành tựu huy hoàng. Đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhiều học giả Việt Nam khá quan tâm chặng đường phát triển 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là một trong số đó. Ông nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất và quán triệt, thực hiện phương châm quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, là một điểm sáng lớn trong xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến lên theo hướng tích cực hơn và giành được thành tựu nhất định.

图片默认标题_fororder_7

Ông Phạm Văn Đức

Ông Phạm Văn Đức có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu vấn đề xây dựng Đảng và lý luận xã hội chủ nghĩa, thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo nghiên cứu lý luận và học thuật giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu và hiểu biết sâu rộng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Phạm Văn Đức cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng tạo trong phát triển lý luận lẫn thực tiễn xây dựng Đảng, tích lũy nhiều kinh nghiệm, góp phần cho thúc đẩy “xây dựng Đảng như thế nào, làm thế nào để xây dựng Đảng”, thích ứng với mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Là Giáo sư thâm niên Việt Nam luôn quan tâm sự phát triển của Trung Quốc, ông Phạm Văn Đức đã đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hết sức quan tâm các bài phát biểu và sách đọc của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Ông cho biết, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện là biện pháp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại xây dựng Đảng, giành được nhiều thành tựu trong thực tiễn xây dựng Đảng. Ông cho rằng, cải cách thể chế giám sát và đấu tranh chống tham nhũng là những lĩnh vực nổi bật nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao trong những năm qua.

Giáo sư Phạm Văn Đức cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm tăng cường giám sát và kiểm soát việc thi hành quyền lực, hình thành cơ chế bảo đảm “không dám, không thể và không muốn tham nhũng”. Với quyết tâm che phủ toàn diện, không có vùng cấm, tuyệt đối không khoan nhượng, quyết không dao động và trị cả gốc lẫn ngọn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa từng thấy trên phạm vị cả nước. Các cơ quan kiểm tra kỷ luật từ Trung ương đến địa phương luôn kiên trì kết hợp giám sát trong và ngoài Đảng trong thực hiện giám sát, kiểm tra và truy cứu trách nhiệm. Nhằm thúc đẩy tích cực xây dựng chế độ chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tăng cường giám sát và kiểm soát quyền lực từ 4 mặt: Lấy pháp luật kiểm soát quyền lực, lấy đạo đức kiểm soát quyền lực, lấy quyền lực kiểm soát quyền lực, lấy nhân dân kiểm soát quyền lực.

Đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Việt Nam cũng hết sức quan tâm và đúc kết kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, đặc biệt trong việc xây dựng Đảng. Ông Phạm Văn Đức cho biết, tham khảo kinh nghiệm xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện cũng có quy định rõ ràng: Lấy cải tổ và chỉnh đốn làm điểm nhấn, tăng cường xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hiện nay. Tuy nhiên, làm thế nào để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu suất xây dựng Đảng vẫn là một vấn đề cần đi sâu nghiên cứu. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đối mặt với khó khăn và thách thức như Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xây dựng Đảng. Bởi vậy, thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xây dựng Đảng sẽ cung cấp kinh nghiệm quý báu cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập