Vũ Minh

#Nhữngnămthángbênnhau Những năm tháng bên nhau (tập 2) - Con đường cách mạng

10-06-2021 12:13:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lịch sử sát cánh chiến đấu giữa nhà cách mạng của hai nước Việt Nam và Trung Quốc,đã vun đắp tình hữu nghị cách mạng giữa hai nước. Mối tình hữu nghị này đã nêu gương, trong phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, thể hiện tầm quan trọng của sự tương trợ và giúp đỡ giữa nhân dân các nước. Đặt nền móng nồng thắm và vững chắc cho bảo vệ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Trung - Việt.

 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập