Mẫn Linh

Cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia cảnh báo Mỹ – Nhật Bản – Ô-xtrây-li-a – Ấn Độ: Không nên chọc tức Trung Quốc để tránh dẫn đến kinh tế toàn cầu lại tăng nghiêm trọng

23-05-2021 14:46:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia cảnh báo Mỹ – Nhật Bản – Ô-xtrây-li-a – Ấn Độ: Không nên chọc tức Trung Quốc để tránh dẫn đến kinh tế toàn cầu lại tăng nghiêm trọng_fororder_5

Theo tin Đài chúng tôi: Khi tham dự Hội nghị Tương lai châu Á do tờ Nihon Keizai Shimbum, Nhật Bản tổ chức, cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia cảnh báo, các nước “Đối thoại Tứ giác An ninh” cần hành động thận trọng, không nên chọc tức Trung Quốc để tránh dẫn đến kinh tế toàn cầu lại tăng nghiêm trọng. Ông Ma-ha-thia nói: “Đối thoại Tứ giác An ninh là một chiến lược bao vây cũ rích. Trong chiến lược này, các bạn sẽ thử bao vây quân địch, nhưng khi các bạn làm như vậy, quân địch cũng sẽ trả đũa”.

Ông Ma-ha-thia cho rằng, Đối thoại Tứ giác An ninh cần bảo đảm đàm phán hòa bình với Trung Quốc với mục tiêu thực hiện lợi ích kinh tế chung và ổn định.

Ông còn mong Tổng thống Mỹ Bai-đơn có thể sửa chữa phục hồi quan hệ với Trung Quốc sau khi cựu Tổng thống Đô-nan Trăm áp dụng thái độ cấp tiến với Bắc Kinh.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập