Sảnh Hoa

“Tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Mỹ mỹ dữ cộng”

21-05-2021 09:43:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 21/5 là Ngày thúc đẩy đối thoại và phát triển tính đa dạng văn hoá thế giới. Cùng với việc tăng cường giao lưu giữa các nơi trên toàn cầu, người dân đang sống chung trong một thế giới có mối liên hệ và tương trợ lẫn nhau. Trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu “tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Mỹ mỹ dữ cộng”_fororder_1

Tối 25/1/2021, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu trong Hội nghị đối thoại “Chương trình nghị sự Đa-vốt” Diễn đàn Kinh tế thế giới theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, văn hoá lịch sử và chế độ xã hội của các nước từ xưa đến nay vốn đã tồn tại sự khác biệt, là tính chất vốn có của các nền văn minh nhân loại. Không có tính đa dạng, thì không có nền văn minh nhân loại. Tính đa dạng là hiện thực khách quan, sẽ tồn tại lâu dài.

Chính là chấp nhận sự vốn có của tính đa dạng , Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mỗi một quốc gia và dân tộc đều có bản sắc, sở trường và ưu điểm. Trong hoạt động kỷ niệm 2565 năm ngày sinh Khổng Tử vào năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhấn mạnh, các nền văn hoá tư tưởng của các nước và các dân tộc khác nhau đều có đặc sắc riêng của mình, chỉ có sự khác biệt của đặc sắc, chứ không có sự khác biệt của cao hay thấp, tốt hay xấu. Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc không có sự khác biệt giữa mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, các nền văn hoá tư tưởng đều nên được chấp nhận và tôn trọng.

“Tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Mỹ mỹ dữ cộng”_fororder_2

“Nhìn nhận đúng đắn nền văn minh của các nước và các dân tộc khác nhau, nhìn nhận đúng đắn các nền văn hoá truyền thống và văn hóa hiện thực, đây là một vấn đề quan trọng phải nắm bắt tốt”. Quan điểm văn hoá “hoà” của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra bốn nguyên tắc lớn của việc nhìn nhận các nền văn minh thế giới: “Giữ gìn tính đa dạng văn minh thế giới”, “Tôn trọng nền văn minh của các nước và các dân tộc”, “Tham khảo học tập các nền văn minh”,“nhìn nhận một cách khoa học về truyền thống văn hoá”.

“Tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Mỹ mỹ dữ cộng”_fororder_3

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Các nền văn minh nhân loại phong phú đa dạng đều có giá trị của mình. Cần phải nhìn nhận lý tính sự khác biệt giữa nền văn minh của nước mình với các nền văn minh khác, nhìn nhận các nền văn minh của mỗi nước và mỗi dân tộc đều độc đáo, kiên trì tìm kiếm sự tương đồng và loại bỏ sự bất đồng, phát huy ưu điểm nhưng không tấn công hoặc bôi nhọ các nền văn minh khác. Không nên nhìn thấy sự khác biệt giữa nền văn minh của người khác với mình mà cảm thấy ‘ngứa mắt’, sau đó liền trăm phương nghìn kế để cải tạo, đồng hoá, thậm chí thay thế nó bằng nền văn minh của mình. Lịch sử đã chứng tỏ, mọi hành vi giải quyết sự khác biệt giữa các nền văn minh bằng cách cưỡng bức đều sẽ thất bại, hơn nữa sẽ gây ra tai nạn cho các nền văn minh trên thế giới.

“Tính đa dạng” theo nhận xét của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Mỹ mỹ dữ cộng”_fororder_4

Dựa trên nhận thức như vậy, chúng ta không khó hiểu được quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại do Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra.

Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cũng là đại gia đình văn minh nhân loại, chứ không phải một bông hoa tự nở, mà là trăm hoa đua nở; là “Các mỹ kỳ mỹ, mỹ nhân tri mỹ, mỹ mỹ dữ cộng, thiên hạ đại đồng”. (Nghĩa là mọi người cùng chung sống tốt đẹp, bao dung và hỗ trợ lẫn nhau, hoà hợp nhưng không nhất thiết phải giống nhau.) Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: “Nhân loại đã có hàng nghìn năm lịch sử văn minh, bất cứ nước nào, dân tộc nào đều được phát triển như hôm nay qua kế thừa trước, cả thế giới được phát triển như hôm nay trong sự giao lưu giữa các nền văn minh nhân loại. Thúc đẩy giao lưu và học tập giữa các nền văn minh nhân loại, là con đường tất yếu khiến cả thế giới ngày càng tốt đẹp, nhân dân các nước chung sống hài hoà”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập