Nam Dương

Ông Kissinger: Giao lưu nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung – Mỹ

27-04-2021 09:00:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ông Kissinger: Giao lưu nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung – Mỹ_fororder_0427jixinge2

Theo Tờ “Liên hợp Buổi sáng” Xin-ga-po: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đề cập tới “ngoại giao bóng bàn” cho biết, khi đưa ra những quyết sách quan trọng, có lúc phải bắt đầu từ một số việc nhỏ. Sự giao lưu giữa nhân dân Trung – Mỹ là bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ hai nước.

  Ông Kissinger còn cho biết, hiện hai nước Trung – Mỹ có bất đồng xoay quanh một số vấn đề quan trọng, vậy, việc này cũng đại diện cho sự mong đợi của nhiều người như chúng tôi trong tương lai, đó chính là nhân dân hai nước Trung – Mỹ có thể đạt được thông cảm cho nhau xuất phát từ tính quan trọng của hai nước trong bố cục thế giới và kinh tế thế giới. Mong hai nước Trung – Mỹ đều có thể xác nhận về dốc sức xây dựng một trật tự thế giới hòa bình và phồn thịnh.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập