Mẫn Linh

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”

11-04-2021 14:04:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_4c323ce6-dcf4-4e94-9374-ed86cb047625

Theo tin Đài chúng tôi: “Rạp chiếu phim ngoài trời”, hoạt động chiếu phim lưu động phim xuất sắc Trung Quốc và Lào lần thứ 4 kéo dài 1 tháng, mới đây khép lại tại Lào. Hoạt động chiếu phim lưu động năm nay đã lựa chọn 4 bộ phim Trung Quốc và một số phim hay của Lào, trong đó 4 bộ phim Trung Quốc do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc phiên dịch và sản xuất. Đội chiếu phim đi đến các trường đại học, trung học, thị xã, nông thôn ở 9 tỉnh thành Lào gồm thành phố Viêng Chăn, Luông Phra-băng..., tổ chức 32 đợt chiếu phim miễn phí, đưa các bộ phim xuất sắc Trung Quốc và Lào đến trước cửa nhà người dân Lào.

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_c4b6a7dc-0e39-4713-b118-f6e1a241750a

Hoạt động “Rạp chiếu phim ngoài trời” được tổ chức hàng năm kể từ năm 2017. Đến nay, đội chiếu phim đã để lại dấu chân trên khắp cả nước Lào, tổ chức hơn 100 đợt chiếu phim với số khán giả hơn 100 nghìn lượt. Nhiều người dân Lào lần đầu tiên được xem phim. Họ cảm nhận, tìm hiểu và gần gũi với Trung Quốc thông qua xem phim Trung Quốc.

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_58362863-d019-4c7e-8c7a-6d6c70d26906

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_92dac2df-7749-431d-b2db-43e0194d6570

Người dân Lào “mong xem nhiều phim Trung Quốc hơn”_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_4304d493-6438-4565-865b-3ea340981826

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập