Nam Dương

Bình luận: Việt Nam thành công bầu ra Nhà lãnh đạo mới một lần nữa minh chứng dân chủ phương Tây không phải con đường duy nhất

06-04-2021 11:30:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV Việt Nam sắp kết thúc tốt đẹp, đã bầu ra các nhà lãnh đạo mới. Sau khi chứng kiến sự hỗn loạn của Mỹ vì cuộc bầu cử Tổng thống, ổn định và có trật tự của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các giới, cũng cung cấp một con đường thành công khác cho chế độ dân chủ cũng như quản trị toàn cầu.

Bình luận: Việt Nam thành công bầu ra Nhà lãnh đạo mới một lần nữa minh chứng dân chủ phương Tây không phải con đường duy nhất_fororder_0406 bushiweiyi1

  Giống như thành công sẽ không có phương pháp cố định, dân chủ cũng không có mô hình thống nhất. Trong thời kỳ chia cắt hai miền Bắc – Nam, ở miền Nam Việt Nam không phải không từng thử nghiêm chế độ dân chủ phương Tây. Năm 1955, chính quyền miền Nam lúc đó từng mô phỏng Mỹ thành lập Việt Nam Cộng hòa dưới sự nâng đỡ của Mỹ. Thế nhưng, dân chủ về hình thức của Mỹ vì chống Cộng chỉ mang lại đau khổ cho nhân dân miền Nam Việt Nam. Điều đáng mừng là qua nhiều năm đấn tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam đã xác định chế độ Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

  Bình luận: Việt Nam thành công bầu ra Nhà lãnh đạo mới một lần nữa minh chứng dân chủ phương Tây không phải con đường duy nhất_fororder_0406 bushiweiyi2

Về chính trị, qua cải cách và tìm tòi, Đảng Cộng sản Việt Nam dần dần hình thành chế độ bầu cử nhà lãnh đạo mang đặc sắc của mình. Điều này được quyết định do tình hình đặc thù của Việt Nam, cũng phù hợp quy luật phát triển của xã hội Việt Nam.

  Về kinh tế, kể từ sau công cuộc đổi mới mở cửa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế – xã hội Việt Nam thực hiện phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á. 5 năm qua, GDP của Việt Nam cũng luôn giữ tốc độ tăng trưởng trên 6%. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19, Việt Nam trở thành một trong số ít nền kinh tế thực hiện GDP tăng trưởng dương trong năm 2020 trên toàn cầu.

  Bình luận: Việt Nam thành công bầu ra Nhà lãnh đạo mới một lần nữa minh chứng dân chủ phương Tây không phải con đường duy nhất_fororder_0406 bushiweiyi3

Nhìn lại nước Mỹ, sự kiện tấn công Tòa nhà Quốc hội đã trở thành một hình ảnh thu hẹp của sự hỗn loạn bầu cử của Mỹ. Tạp chí “Chính sách Ngoại giao” Mỹ ra bình luận cho biết, Mỹ đã trở thành điều mà nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên phê phán, tức là không thể tránh khỏi sự phá hoại vì bạo lực và đẫm máu trong quá trình chuyển giao quyền lực.

  Trung Quốc và Việt Nam đều có chế độ Xã hội chủ nghĩa, đều phù hợp tình hình phát triển của hai nước, những năm gần đây cũng không ngừng thể hiện ưu thế về dân chủ và chế độ. Sự thật một lần nữa chứng minh, dân chủ phương Tây không phải là phương thức duy nhất thực hiện dân chủ, càng không phải là phương pháp duy nhất thực hiện độc lập dân tộc, phồn thịnh và lớn mạnh của đất nước.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập