Mẫn Linh

Lãnh đạo và học giả Thái Lan ca ngợi thành tựu công kiên thoát nghèo của Trung Quốc – ưu thế chế độ là điểm mấu chốt giúp Trung Quốc thành công

03-03-2021 11:11:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Lãnh đạo và nhiều học giả Thái Lan cho biết, kinh nghiệm của Trung Quốc trong xóa đói giảm nghèo rất đáng học tập và tham khảo, ưu thế chế độ là điểm mấu chốt giúp Trung Quốc thu được thành tựu trong xóa đói giảm nghèo.

Lãnh đạo và học giả Thái Lan ca ngợi thành tựu công kiên thoát nghèo của Trung Quốc – ưu thế chế độ là điểm mấu chốt giúp Trung Quốc thành công_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_6012_53940cce-241d-4888-8328-835a0fa1e81d

Thủ tướng Thái Lan Pray-út

Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, Trung Quốc đã giải quyết rất tốt vấn đề đói nghèo, Thái Lan cũng đang học tập và tham khảo kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc.

Lãnh đạo và học giả Thái Lan ca ngợi thành tựu công kiên thoát nghèo của Trung Quốc – ưu thế chế độ là điểm mấu chốt giúp Trung Quốc thành công_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_8c5fb87c-8f5c-4dbf-954d-ac82f9bad473

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Thái Lan – Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Thái lan Xu-ra-xịt 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Thái Lan – Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Thái lan Xu-ra-xịt (Surasit) cho rằng “Trung Quốc thu được thành tựu lớn như vậy trong xóa đói giảm nghèo, mấu chốt là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc động viên rộng rãi và tập trung nguồn lực từ các mặt, điều phối hợp lý các nguồn lực liên quan, ưu thế chế độ rõ rệt đã bảo đảm việc quán triệt và thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo”.

Lãnh đạo và học giả Thái Lan ca ngợi thành tựu công kiên thoát nghèo của Trung Quốc – ưu thế chế độ là điểm mấu chốt giúp Trung Quốc thành công_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_5bce640a-40f1-403c-9f78-52b3f64b5fd9

Cựu Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Pô-kin Pa-la-cun

Cựu Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Pô-kin Pa-la-cun (Pokin Palakul) cho biết, ngoài đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công kiên thoát nghèo từ mặt chế độ, điểm mấu chốt khác giúp sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc thu được thành công là các cán bộ xóa đói giảm nghèo đến tận cơ sở, từ huyện, thôn đến hộ và nông dân, đi sâu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, tìm ra giải pháp.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập