Vũ Minh

Nhật ký Tân Cương của tôi: Ông Oliver ở Trung tâm ngựa hoang

02-03-2021 11:28:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngựa hoang Przewalski là động vật bảo vệ cấp I quốc gia Trung Quốc, là loài ngựa hoang duy nhất sống còn trên thế giới, cả thế giới chỉ còn hơn 2000 con. Bà Trương Hách Phàm, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu gây giống ngựa hoang Tân Cương, cũng là một nhà văn, nhà thơ. Bà làm việc ở Trung tâm từ năm 1995, bà sáng tác liên tục, ghi lại nhiều câu chuyện về ngựa hoang. Ông Oliver đến thăm Trung tâm Nghiên cứu gây giống ngựa hoang Tân Cương, và đã cùng bà Phàm có cuộc tiếp xúc gần gũi với các con ngựa hoang.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập