Sảnh Hoa

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc

02-03-2021 09:38:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, mới đây, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, các thành viên Đảng bộ Ủy viên thường vụ Quốc hội, Quốc vụ viện, Bí thư Đảng bộ Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, v.v đã báo cáo công tác bằng văn bản với Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự kiện này tương đương nộp “bài làm hàng năm” của các nhà lãnh đạo nhà nước với Tổng Bí thư, cũng như nhân dân toàn quốc. Trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung cụ thể của những “bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc trong năm 2020 cực kỳ không bình thường. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã trả lời như thế nào?

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc_fororder_1

Trong các “bài làm hàng năm” kể trên, các đồng chí liên quan đã giới thiệu toàn diện về tình hình tư tưởng và công tác trong một năm qua, tổng kết cảm nhận kinh nghiệm, phân tích những điều bất cập. Trong năm 2020 chịu ảnh hưởng to lớn của Covid-19, cả thế giới đều hết sức khó khăn. Đối với Trung Quốc mà nói, năm 2020 là một năm quyết thắng công kiên thoát nghèo, tình hình dịch Covid-19 đã làm tăng thêm nhiều khó khăn cho việc công kiên thoát nghèo. Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Bản Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, công tác phòng chống dịch bệnh đã giành được thành quả to lớn; Qua những nỗ lực chung của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước, cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Trung Quốc đã giành được thắng lợi toàn diện.

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc_fororder_2

Năm nay, các phương tiện truyền thông Việt Nam như “Báo Nhân dân”, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v đã đưa nhiều tin về tiến trình công kiên thoát nghèo của Trung Quốc, nhiều phóng viên Việt Nam đã đi xuống cơ sở nông thôn như tỉnh Hồ Nam, tỉnh Phúc Kiến, v.v., để cảm nhận thành quả thoát nghèo ở địa phương Trung Quốc. Trong đó, phóng viên Báo Nhân dân Vi Sa đã đến thăm làng Thập Bát Động ở miền Tây, tỉnh Hồ Nam mà Chủ tịch Tập Cận Bình từng đến thăm, giao lưu trực tiếp với bà con dân làng, cảm nhận sự biến đổi nơi đây, anh Vi Sa đã viết: “Đây cũng là nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng mô hình xóa đói giảm nghèo trúng và đúng, áp dụng riêng biệt cho từng khu vực, từng đối tượng. Từ chỗ hơn 300 hộ, gần 1.000 người dân nghèo sống trong môi trường lạc hậu bảy năm về trước, đến nay, mạng 5G đã được phủ sóng trong thôn, nhiều con em dân tộc Miêu đã quay trở về xây dựng làng bản, phát triển du lịch, đem văn hóa bản địa thông qua mạng internet lan tỏa toàn quốc.”

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc_fororder_3

Trên cơ sở tổng kết thành tích và chỗ thiếu sót, các đồng chí liên quan còn đã đưa ra hướng nỗ lực tiếp theo trong “bài làm hàng năm”, nội dung chính gồm:

Một là phải kiên quyết thực thi các công việc bố trí quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương và tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư đến nơi đến chốn. Hai là dẫn đầu học tập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và Tinh thần Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19. Ba là xoay quanh công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực thực thi trách nhiệm trong những lĩnh vực của mình. Bốn là phát huy dân chủ, thực thi tập trung đúng đắn trong lĩnh vực quản lý của minh. Năm là kiên quyết thực thi yêu cầu quản lý Đảng nghiêm ngặt và toàn diện, yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình, họ hàng người thân cũng như các nhân viên xung quanh, giữ gìn bản sắc chính trị trong sạch và liêm khiết.

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc_fororder_4

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đọc báo cáo công tác và đưa ra yêu cầu quan trọng, nhấn mạnh năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là năm mở đầu “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”, phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy tốt hơn vai trò gương mẫu, thiết thực quán triệt và thực thi những quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương vào các công việc cụ thể của các khu vực, các ban ngành, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng hành động thực tế và thành tích xuất sắc.

“Bài làm hàng năm” của Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc_fororder_5

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập