Vũ Minh

Nhật ký Tân Cương của tôi: Rượu vang Turpan

01-03-2021 14:27:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tân Cương có bề dày lịch sử lâu đời về chế biến rượu, ngay từ đời Tây Tấn đến đời Đường, Turpan đã sản xuất rất nhiều rượu. Các nơi như Tân Cương của Trung Quốc, Bordeaux của Pháp, California của Mỹ được xưng là “3 khu vực sản xuất nho vàng lớn nhất thế giới”. Tân Cương có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất rượu vang, năng lực sản xuất rượu vang gốc của cả khu tự trị Tân Cương vượt quá 500 triệu lít. Ông Oliver, người yêu thích rượu vang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuyến thể nghiệm văn hóa rượu vang độc đáo của Tân Cương này.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập