Vũ Minh

Tôi ở Tân Cương: Người bảo vệ rừng hồ dương

25-02-2021 15:58:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mùa Thu hàng năm, rừng hồ dương ở huyện Luân Đài, Tân Cương sẽ hiện lên một bữa tiệc thịnh soạn đậm sắcmàu rực rỡ. Rừng hồ dương như một bình phong vững chắc phòng chống sự xâm phạm của sa mạc đối với vùng đất xanh. Ông Vương Hương Bảo trở thành người bảo vệ rừng từ năm 24 tuổi được gọi là “bản đồ sống” của rừng hồ dương. Từ tuổi thanh xuân đến tuổi bạc đầu, hiện nay ông Bảo mong có thể truyền những kiến thức và kinh nghiệm bảo vệ rừng trong mấy chục năm qua cho các học trò, để họ tiếp nối, kế thừa kiên nhẫn và trách nhiệm bảo vệ rừng.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập