Vũ Minh

Nhật ký Tân Cương của tôi: Oliver tại Thiên Phật Động Kizil

23-02-2021 14:33:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thiên Phật Động Kizil bắt đầu xây từ thế kỷ thứ 3 công nguyên, còn sớm hơn hang Mạc Cao, Đôn Hoàng. Triệu Lệ Á bén rễ tại Kizil gần 20 năm, cắm đầu vào vẽ phỏng theo bích họa và nghiên cứu văn hóa Khâu Từ. Chị không thỏa mãn vẽ phỏng bằng giấy truyền thống, mà là lấy vật liệu ngay ở địa phương, phục chế một nền tranh giống như vách hang đá trên bản vẽ bằng vật liệu cát, đất, rơm lúa mạch, sau đó vẽ phỏng theo. Oliver muốn đích thân trải nghiệm, cùng với chị Triệu Lệ Á tiến hành cuộc phiêu lưu vượt thời gian và không gian xưa và nay.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập