Mẫn Linh

Cô dâu Việt Nam Lê Thị Phượng ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc bày tỏ nỗi nhớ nhà bằng cách viết thư

17-02-2021 15:28:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cô dâu Việt Nam Lê Thị Phượng ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc không thể về quê ở Hà Nội, Việt Nam thăm thân bởi dịch COVID-19, đã bày tỏ nỗi nhớ bằng thư nhà.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập