Hạ Vi

Viết câu đối | Chúc mừng năm mới

10-02-2021 18:05:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Ngày mai là Tết Nguyên Đán, cả gia đình Thiên Thư đang chuẩn bị đón Tết, mua các lọai thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa, còn có một thứ không thể thiếu trong ngày Tết là viết câu đối. Thiên Thư đã học thư pháp mấy năm rồi, hôm nay sẽ “showoff” viết câu đối cho các bạn.
 
Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập