Vũ Minh

“Tôi ở Tân Cương: Vườn bách thảo sa mạc”

10-02-2021 15:30:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thị trấn Tháp Trung ở Tân Cương nằm trên sa mạc Taklamakan - sa mạc với cồn cát di động lớn thứ hai thế giới, những năm trước, nơi đây khắp nơi bụi cát, không có một chút màu xanh. Bà Thường Thanh và các bạn đồng nghiệp đến đây từ 20 năm trước, đội thời tiết khắc nghiệt, trồng từ từng cây non, trồng thử vô số cây thực vật, cuối cùng chọn ra một loạt cây thực vật thích ứng môi trường sa mạc, chịu được mặn và hạn. Năm 2005, toàn tuyến đường 500 km hoàn thành phủ xanh và thông xe, mảnh đất này sẽ như tên của bà Thường Thanh, non xanh nước biếc và bền vững.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập