Duy Hoa

Lớp trẻ Trung Quốc được cổ vũ bởi thành công của phòng chống dịch bệnh lấy quốc gia làm niềm vinh hạnh, lấy dân tộc làm niềm tự hào

10-02-2021 15:42:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tờ “Liên Hợp buổi sáng” của Xin-ga-po: Cuối năm 2019, dịch COVID-19 bất ngờ ập đến Trung Quốc và toàn thế giới, trong thời kỳ gian khó và bước ngoặt về phòng chống dịch bệnh, chủ nghĩa dân tộc và tấm lòng nhiệt tình yêu nước đã được khơi dậy trong nước Trung Quốc. Lớp trẻ Trung Quốc gồm thế hệ 8X, 9X và sinh sau năm 2000 đã tăng cường sự đồng thuận đối với thể chế Trung Quốc, một số người thậm chí dập tắt sự tưởng tượng tốt đẹp đối với phương Tây.

Năm ngoái, Trung Quốc kiểm soát thành công dịch COVID-19 bằng thể chế huy động nguồn lực cả nước, chủ nghĩa dân tộc và tấm lòng nhiệt tình yêu nước được khơi dậy trong không khí này.

Khi trả lời phóng viên tờ “Liên Hợp buổi sáng”, ông Trữ Ân, Nghiên cứu viên Cơ quan tham vấn về Trung Quốc và Toàn cầu hóa chỉ rõ, trong trạng thái khủng hoảng, sự biểu hiện của quốc gia gắn chặt với năng lực quản trị quốc gia, Trung Quốc thể hiện rất tốt trong công tác xử lý dịch bệnh, nhất là so với tình trạng hỗn loạn trong phòng chống dịch bệnh của Mỹ – nước được coi là lãnh đạo trên sân khấu chính trị quốc tế, điều này khiến lớp trẻ Trung Quốc có niềm tin hơn đối với thể chế của Trung Quốc.

Mặt khác, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc cũng không phủ nhận triệt để Mỹ hoặc chấp nhận hoàn toàn mọi thứ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập