Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Tượng cung nữ nhà Đường

08-02-2021 09:21:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bạn có rất nhiều lựa chọn, trong thời đại vua chúa hàng nghìn năm của nước Trung Hoa, chỉ có cô gái Đại Đường có thể có nhiều lựa chọn như vậy. Là một chị béo hàng ngày đều đang nỗ lực giảm cân, tôi từng ước mơ sống trong thời Đại Đường. Nhưng về sau mới biết, thời Sơ Đường không béo, Vãn Đường mập mạp, cho dù Thịnh Đường cũng không hoàn toàn coi béo phì là đẹp, xung quanh bạn cũng có bạn thân thon thả. Chỉ vì lúc đó tự tin, lúc đó tự tại, lúc đó coi tự do muốn béo thì béo là đẹp. Đại Đường, sở dĩ là Đại Đường mà tôi tâm tâm niệm niệm, chính do bạn không cần hùa theo người khác giữ cái tôi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập