Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Lan Đình Tự

08-02-2021 08:44:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 353 công nguyên, Vương Hy Chi cùng bạn, tổng cộng 41 người tụ hội ở Lan Đình, mọi người hợp các bài thơ thành tập, mời Vương Hy Chi viết tựa, đây chính là “Lan Đình Tự”. Các vua nhà Đường, Tống và Thanh đều rất tôn sùng Lan Đình Tự. Nhà thư pháp Mễ Phất đánh giá rằng: Thể chữ hành Lan Đình Tự là số 1 thiên hạ. Vương Hy Chi được đời sau công nhận là Thư Thánh. "Lan Đình Tự" được coi là tác phẩm thư pháp xuất sắc hiếm có.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập