Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Kinh Biến Họa Đôn Hoàng

08-02-2021 09:56:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Kinh biến họa được vẽ theo kinh Phật, nhằm truyền bá nghĩa lý sâu rộng tới người đời, miên tả sống động thế giới Phật quốc thập phương. Kinh biến họa đời Đường Đôn Hoàng thường tham khảo cách thức hội họa của danh nhân vùng Trung Nguyên, tô điểm câu chuyện kinh Phật bằng khổ lớn, trang nghiêm đầy đặn. Thế giới cực lạc trong Kinh Biến Họa giống như một cánh cửa tinh thần do người nhà Đường gây dựng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập