Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Tam Thái Tải Nhạc Lạc Đà Dõng

08-02-2021 09:40:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tam Thái Tải Nhạc Lạc Đà Dõng được khai quật từ mộ đời nhà Đường ở thôn Trung Báu ngoại ô phía Tây, Tây An vào năm 1959, là một tác phẩm tinh xảo trong Đường Tam Thái Đào Dõng. Làm đồ tùy táng, Đường Tam Thái là con đẻ của lễ chế hậu táng đời Đường thịnh vượng. Nghệ thuật có được tình cờ này đã trở thành tiêu chí của đời nhà Đường bởi màu sắc rực rỡ của nó.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập