Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: 5 hang đá do Hòa thượng Đàm Diệu khai quật ở Vân Cương

08-02-2021 09:00:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ năm 460-465 công nguyên, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Đàm Diệu, ở chân phía nam núi Vũ Châu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, trên vách núi dài 1 ki-lô-mét, 10.000 người thợ đã khai quật 5 hang đá đầu tiên của Hang đá Vân Cương.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập