Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Đường Thái Hội Thập Nhị Sinh Tiếu Dõng

08-02-2021 09:48:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thập Nhị Sinh Tiếu Dõng được cất giữ tại Viện Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây hiện nay, phần đầu vẫn giữ hình dáng động vật, nhưng lại sở hữu thân người, khoác lên xường xám tay áo rộng thịnh hành đời Đường, đứng thẳng tắp trên bàn tròn. Đầu chúng ngẩng lên nhẹ nhàng, thần sắc nghiêm túc, phảng phất văn quan đứng trong triều đình. Khi động vật ta gặp ngày thường hoặc tồn tại trong trí tưởng tượng của ta có được thân hình con người, thì trở thành thần hộ mệnh của mỗi người.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập