Duy Hoa

Nếu quốc bảo biết nói: Bình bạc mạ vàng

08-02-2021 09:13:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thời Bắc Chu, Cố Nguyên ở Ninh Hạ được gọi là Nguyên Châu, là trung tâm tuyến phía Bắc Con đường Tơ lụa đoạn phía Đông. Ngựa tốt của miền Bắc, đồ vàng bạc của phương Tây, sản phẩm tơ lụa, đồ sứ của Trung Nguyên đều phải kinh qua đây, từ Địa Trung Hải đến Trung Quốc, đội cưỡi lạc đà của người Sogdian đi hết nước này đến nước khác. Họ biết nói nhiều thứ tiếng, thấy nhiều biết rộng. Họ mang đến hàng hóa nước ngoài đủ loại, cũng mang đến câu chuyện trên đường đi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập