Vũ Minh

Tôi ở Tân Cương: Bố con tiếp sức xây dựng Trường Thành xanh

03-02-2021 10:38:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

        Kekeya nằm ở thành phố Aksu, Tân Cương, trước đây, nơi đây là vùng sa mạc Gô-bi, cũng là nơi khởi nguồn gây ra bão cát. Thập niên 80 thế kỷ trước, để thay đổi khí hậu khắc nghiệt, Kekeya chính thức khởi động dự án phủ xanh. Thầy Imam của Đại học Tarim khi đó 40 tuổi đã từ bỏ công việc tốt ở nhà trường, đến Kekeya tham gia dự án trồng cây gây rừng theo lời kêu gọi của đất nước. Trong thời gian 1 tháng, người dân Aksu đã trồng 213 ha rừng ở sa mạc Gô-bi. Qua nỗ lực của mấy thế hệ, Kekeya hiện nay đã trở thành rừng xanh biển bạc tổng hợp rừng sinh thái, rừng kinh tế, rừng chắn gió.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập