Kiều Quân

#Ký ức lịch sử về Tân Cương Trung Quốc - Người Uây-ua (Duy Ngô Nhĩ) không phải hậu duệ của người Đột Quyết

02-02-2021 15:51:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong lịch sử, nhằm phản kháng sự bức hại và nô dịch của người Đột Quyết, người dân tộc Hồi Hột, tiên dân của dân tộc Uây-ua (Duy Ngô Nhĩ) phối hợp các bộ tộc trong bộ tộc Thiết Lặc như Bộc Cố, Đồng La thành lập liên minh các bộ tộc Hồi Hột. Dưới sự ủng hộ của quân đội Nhà Đường, họ ra quân chống lại Hãn quốc Đông Đột Quyết và lần lượt tiêu diệt Hãn Quốc Tây Đột Quyết và Hậu Đột Quyết. Từ đó, một số bộ tộc sử dụng tiếng dân tộc Đột Quyết di chuyển sang phía Tây. Sự thật lịch sử này đã chứng minh đầy đủ rằng, người Uây-ua không phải là hậu duệ của người Đột Quyết. 

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập