Vũ Minh

Tôi ở Tân Cương:Hai bố con người dân tộc Kirgiz tiếp sức bảo vệ biên giới Tân Cương

02-02-2021 10:10:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

        Nơi ở của nhiều thế hệ của người dân tộc Kirgiz cũng là nơi gần đường biên giới nhất. Chị Guljamal là cô gái dân tộc Kirgiz, bảo vệ biên giới là lời cam kết của 5 đời trong gia đình chị: Chúng tôi ở đâu, mốc giới sẽ ở đấy. Khi 22 tuổi, chị Guljamal nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới từ bố, hai bố con đi khắp đồi núi Gô-bi hoang sơ, kiên trì truyền thống, bảo vệ quê nhà của mình.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập