Vũ Minh

Dán câu đối Tết và tượng thần lên cửa

02-02-2021 15:02:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Dán câu đối Tết và tượng thần lên cửa_fororder_b9d34e50ea43fdae154a406038f22po421

Cội nguồn của câu đối tết bắt nguồn từ Cái Bùa treo trên cửa . "Cái bùa" là tấm gỗ đào hình chữ nhật , được treo ở hai bên cửa từ Đời Chu , Cái Bùa dài 6 tấc , rộng 3 tấc , trên có vẽ hai vị thần là "Thân Thư" và "Úc Luật" , hai tượng thần này có thể chấn áp được ma quỷ .

Dán câu đối Tết và tượng thần lên cửa_fororder_b4e7047443b82615ebaa1a9790217p

Thời Ngũ Đại , trong cung đình Tây Thục , có người viết câu đôi tết trên Cái Bùa . Cho đến Đời Tống , câu đối vẫn được gọi là "Cái Bùa " , nhưng "Cái Bùa " đã từ làm bằng gỗ đào đổi làm bằng giấy , gọi là dán "Câu Đối tết ".

Bước sang Đời Minh , Cái Bùa đã đổi thành "Câu Đối " và trở thành tập tục dân gian cho đến bây giờ .

Dán câu đối Tết và tượng thần lên cửa_fororder_2018_02_16_014213nhoiw1xlhhu640po

Nhân dịp xuân mới về , công việc đầu tiên là phải dán tranh có vẽ tượng thần lên cửa và Câu đối tết . Cứ vào ba mươi tết , nhà nào nhà nấy đều tới tấp ra phố mua Câu đối đỏ , cũng có người tự mua mực giấy về viết ,khiến trong nhà ngoài sân được trang hoàng như mới .

Dán câu đối Tết và tượng thần lên cửa_fororder_0180215_44d49037c9f3425b929907335ba8f2db

Tương truyền rằng , dán tượng thần Thân Thư và Úc Luật lên cửa có thể xua ma đuổi quỷ . Cuốn "Phong Tục Thông" của Ứng Thiệu Đời Đông Hán dẫn lại "Hoàng Đế Thư " viết rằng , Thời Thượng Cổ , có hai anh em là Thân Thư và Úc Luật , hai anh em sống trên núi Độ Sóc . Trên núi có cây Đào tán cây rậm rạp . Buổi sáng hàng ngày , hai anh em này đều ra kiểm duyệt ma quỷ dưới gốc cây này . Nếu có quỷ dữ ra làm hại con người , thì hai anh em sẽ trói chúng lại rồi đem đi cho hổ ăn . Sau đó , người ta bèn vẽ tượng Thân Thư và Úc Luật lên hai tấm gỗ đào , treo ở hai bên cửa để xua ma khử tà .

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập