Kiều Quân

#Ký ức lịch sử về Tân Cương Trung Quốc - Công bố chứng cứ quý báu chứng minh các đời vua Tây Hán thống trị Tây Vực

02-02-2021 15:43:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ đời Nhà Hán đến giữa và cuối kỳ Nhà Thanh, một vùng rộng lớn bao gồm phía nam và phía bắc núi Thiên Sơn ở Tân Cương gọi chung là Tây Vực. Một con dấu nhỏ là bằng chứng quý báu về các đời vua Tây Hán thống trị Tây Vực. Bạn có biết 5 từ “Hán quy nghĩa khương trường” khắc trên con dấu có nghĩa là gì không?

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập