Kiều Quân

Quân đội Mi-an-ma tuyên bố cải tổ quy mô lớn đối với Chính phủ

02-02-2021 14:21:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quân đội Mi-an-ma tuyên bố cải tổ quy mô lớn đối với Chính phủ_fororder_ssdsq

Theo Tân Hoa xã: Tối ngày 1/2, quân đội Mi-an-ma ra tuyên bố qua truyền hình, tuyên bố tiến hành cải tổ quy mô lớn đối với Chính phủ hiện nay.

Tuyên bố cho biết, các Bộ trưởng của 11 cơ quan Chính phủ Trung ương như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công việc Biên giới, Bộ Kế hoạch, Tài chính và Công nghiệp, Bộ Đầu tư và Quan hệ Đối ngoại, Bộ Hợp tác Quốc tế, v,v. sẽ bị thay thế. 24 Thứ trưởng của 19 cơ quan Chính phủ Trung ương như Bộ Tham vấn Chính phủ, Bộ Kế hoạch, Tài chính và Đầu tư, Bộ Thương mại, v,v. sẽ bị cách chức.

Theo thông tin do Chính phủ Mi-an-ma công bố, Chính phủ Mi-an-ma hiện nay có 24 bộ. Việc cải tổ lần này liên quan tới tuyệt đại đa số cơ quan Chính phủ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập