Mẫn Linh

Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

31-01-2021 12:58:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII_fororder_7

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên Trung ương, 20 Ủy viên dự khuyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có mặt trong danh sách Ủy viên Trung ương.

Theo thông cáo báo chí ngày 30/1 của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 1/2 thay vì ngày 2/2 trước đó. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất vào ngày 31/1, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập