Vũ Minh

Nhật ký Tân Cương của tôi: Trải nghiệm một ngày ở Ca-chê của Oliver

27-01-2021 17:20:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ca-chê ba mặt là núi, phía Bắc là núi Thiên Sơn, phía Tây là Cao nguyên  Pa-mi, phía nam là núi Côn Lôn, phía đông là sa mạc Ta-ke-la-ma-gan mênh mông. Ô-li-vơ đến với thành cổ Ca-chê, dường như đắm mình trong một bức tranh sinh động đậm đà bản sắc dân tộc, lưu luyến các loại chợ, cảm nhận “Cai-rô phương Đông” “hàng hóa chất cao như núi, người đông như kiến” dưới ngòi bút của Mác-cô Pô-lô.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập