Hải Vân

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu ra mục tiêu tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, hội nhập cộng đồng quốc tế

26-01-2021 15:08:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu ra mục tiêu tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, hội nhập cộng đồng quốc tế_fororder_dcs

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 26/1, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra mục tiêu tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, hội nhập cộng đồng quốc tế, đồng thời Đại hội XIII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và ban lãnh đạo Trung ương khóa mới.

Tại lễ khai mạc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhấn mạnh, mục tiêu phát triển chung đất nước của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếp tục thúc đẩy toàn diện, nhịp nhàng sự nghiệp đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập cộng đồng quốc tế, thực hiện sự phát triển nhanh chóng, bền vững của đất nước.

Đại hội còn điểm lại công việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII và Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nêu ra đường lối và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong 5 năm tới, xác định rõ đường lối và mục tiêu phát triển tương lai của đất nước. Ngoài ra, Đại hội còn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập