Vũ Minh

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nhận giải thưởng xuất sắc kép quốc gia Việt Nam

22-01-2021 14:04:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Dự án Nhà náy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nhận giải thưởng xuất sắc kép quốc gia Việt Nam_fororder_9d82d158ccbf6c8110cb382db70a5f3232fa4036

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/1, Lễ trao giải Giải thưởng Chất lượng công trình xây dựng và Bằng khen thành tích xuất sắc về quản lý vận hành diễn ra tại Hà Nội. Đại diện của Bộ Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần lượt trao giải cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao.

Lãnh đạo của bên đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 theo hình thức BOT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc Đường Hồng Kiện tham dự Lễ trao giải.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân giai đoạn 1 theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao là dự án trọng điểm thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam dưới sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 18/7/2015, và ngày 27/11/2018 đưa vào hoạt động thương mại toàn diện. Đã lũy kế phát điện hơn 20 tỷ Kilôwatt giờ, cung cấp đảm bảo năng lượng quan trọng cho phát triển khu kinh tế trọng điểm miền nam Việt Nam.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập