Thiên Thư

Quốc Tử Giám và Khổng Miếu tại Bắc Kinh

19-01-2021 14:16:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn có biết Quốc Tử Giám tại Trung Quốc có gì khác biệt không? Hôm nay Thiên Thư xin giới thiệu với các bạn Quốc Tử Giám và Khổng Miếu tại Bắc Kinh.

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập