Vũ Minh

Thành ngữ: Đắc tâm ứng thủ

13-01-2021 14:31:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyện thành ngữ Trung Quốc:  Đắc tâm ứng thủ

Thành ngữ: Đắc tâm ứng thủ_fororder_src=http___www.zhengnengliangyulu.com_wp-content_uploads_2019_06_001-23&refer=http___www.zhengnengliangyulu

dé  xīn  yìng  shǒu 
得   心     应      手

得心应手,汉语成语,拼音是dé xīn yìng shǒu ,意思是心手相应,运用自如,多形容技艺纯熟。出自《庄子·天道》。

Ý của câu thành ngữ "Đắc tâm ứng thủ" là chỉ làm việc rất tiện tay, nghĩ sao được vậy. Miêu tả làm việc rất thuần thục, trôi chảy.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Trang Tử Thiên đạo".

Truyện xảy ra tại nước Tề thời xuân thu chiến quốc . Một hôm, Tề Hằng Công đang ngồi đọc sách ở trong nhà, tiếng đọc sách của ông không ngừng vang ra ngoài nhà. Bấy giờ ở ngoài hiên có một anh thợ mộc tên là Luân Biển đang ngồi đẽo bánh xe gỗ . Luân Biển là một người lém mồm lém miệng, cứ nghe mãi tiếng đọc sách thì cảm thấy nhàm chán, khó chịu, mới ngừng tay vào nhà hỏi Tề Hằng Công: "Thưa ông, xin hỏi ông đang đọc sách gì vậy?".

Tê Hằng Công thấy cử chỉ đường đột, vô lễ của Luân Biển thì trong lòng không được vui lắm đáp: "Tôi đang đọc sách của thánh nhân".

Luân Biển lại hỏi: "Thế thánh nhân hiện còn sống không?".

Tề Hằng Công đáp: "Thánh nhân chết từ lâu rồi".

Luân Biển nghe vậy bèn nói một cách không úp mở rằng: " Ồ, ra thánh nhân đã chết từ lâu rồi, vậy thì sách mà ông đang đọc đây chắc chắn là cặn bã của cổ nhân để lại ".

Tề Hằng Công nghe vậy bèn tức giận nói: "Tôi đang đọc sách ở đây, anh là một tay thợ mộc quèn thì biết cái quái gì mà cũng chõ mõm vào, anh lại còn giám nói sách của cổ nhân để lại là những thứ cặn bã. Hôm nay, anh mà không nói rõ ngọn ngành thì tôi sẽ giết chết anh".

Luân Biển thản nhiên đáp: "Xin ông bớt giận. Tôi chẳng qua chỉ dựa theo kinh nghiệm làm bánh xe của mình mới nói vài lời vậy thôi. Thí du như tôi đang dùng rìu đẽo mộng chẳng hạn, nếu đẽo nhỏ rồi, khi đắp vào lỗ mộng thì mộng bám không khít, như vậy không thể chắc chắn được. Còn như đẽo mộng quá to thì lại không thể lắp vào lỗ mộng được. Chỉ có đẽo mộng vừa vặn, không to cũng không nhỏ thì khi lắp vào lỗ mộng thì mới khít chặt, bánh xe mới chắc chắn và không bị sộc xệch. Kỹ thuật này thật thuần thục, trôi chảy, hơn nữa lại có thể dùng lời nói để lột tả được. Còn như những thứ độc đáo và tuyệt diệu trong học vấn của cổ nhân thì làm sao lại có thể nói rõ được, vậy thì những thứ mà ông đang đọc đây không phải là cặn bã của cổ nhân là gì?".

Tề Hằng Công nghe xong, cảm thấy Luân Biển nói cũng phải, nên không bắt tội anh ta nữa.

Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ "Đắc tâm ứng thủ" để mô tả về làm việc rất trôi chảy, thành thạo.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập