Vũ Minh

Thành ngữ: Đạo thính đồ thuyết

12-01-2021 10:40:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyện thành ngữ Trung Quốc:  Đạo thính đồ thuyết

Thành ngữ: Đạo thính đồ thuyết

dào  tīng  tú   shuō
 道     听    途    说

道听途说,汉语成语,拼音是dào tīng tú shuō,意思是路上听来的、路上传播的话。泛指没有根据的传闻。出自《论语·阳货》。

"Đạo thính đồ thuyết" là chỉ tin đồn nhảm hoang đường. Không có căn cứ.

Thành ngữ này có xuất xứ từ Luận ngư Dương hóa. Truyện xảy ra vào thời chiến quốc vào hơn 2000 năm trước , Có một người tên là Ngải Tử. Một hôm anh ta đang đi trên đường thì gặp một người hay kháo chuyện tên là Mao Không . Mao Không với vẻ rất bí mật nói Ngải Tử rằng , " Này, anh có biết không ? Có một nhà nọ nuôi được một con vịt , lớ ngớ thế nào mà đùng một cái nó rặn ra được những một trăng quả trứng ". Ngải Tử nghe vậy lắc đầu nói . " Làm gì có chuyện đó ". Mao Không nói : " Thế nhỡ ra là hai con vịt cùng đẻ thì sao ? Ngải Tử vẫn không tin . Mao Không thấy vậy lại nói tăng số lượng vịt đẻ lên , mà không hề giảm số lượng trứng vịt xuống . Nhưng anh ta nói thế nào thì Ngải Tử vẫn không tin .

Một lúc sau , Mao Không lại nói với Ngải Tử rằng : "Này anh có biết không , tháng trước, trên trời bỗng rơi xuống một cục thịt rộng trên 10 trượng , dài 30 trượng ". Nhưng Ngải Tử vẫn không tin, Mao Không lại đổi giọng nói : " Cục thịt dài 10 trượng ,rộng 10 trượng ". Ngải Tử cảm thấy chán ngán, khó chịu không muốn nghe Mao không nói bừa nữa mới hỏi vặn lại rằng : Trên đời này làm gì có cục thịt dài 10 trượng, rộng 10 trượng ? Hơn nữa lại rơi từ trên trời xuống , chẳng lẽ anh tận mắt nhìn thấy sao ? Vừa nãy anh nói về vịt đẻ ,vậy xin hỏi anh là vịt nhà ai vậy ? Còn cục thịt rơi xuống ấy thì rơi ở chỗ nào ? Mao Không bị hỏi dồn đến ngớ người, cứ há hốc mồm đứng đực người ra, chẳng nói được câu nào ,mãi sau anh ta mới hạ giọng xoa dịu rằng , " Thì tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi , chứ có nhìn thấy đâu ."

Ngải Tử nghe xong, liền cười phá lên, rồi nói, "Đã chẳng nhìn thấy thì anh cũng đừng cố mà "Rặn" nó ra cho phí hơi sức". Sau đó, anh ta quay lại nói với các học sinh của mình rằng: "Các em chớ có bắc chước kiểu nghe đâu nói vậy như người này".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: "Đạo thính đồ thuyết" để chỉ tin đồn nhàm, hoàng đường, chẳng có chút căn cứ nào.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập