Thiên Thư

Vắc-xin ngừa COVID-19 Trung Quốc

11-01-2021 10:59:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong thời gian tình hình dịch COVID-19 toàn cầu vẫn cam go, vắc-xin ngừa COVID-19 đã thu hút sự quan tâm của mọi người trên thế giới. Hôm nay Thiên Thư có cơ hội đi vào cơ sở sản xuất vắc-xin ngừaCOVID-19 SINOVAC tại Bắc Kinh, xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu xem quá trình thí nghiệm và sản xuất vắc-xin tại Trung Quốc như thế nào nhé!

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập