Vũ Minh

Thành ngữ: Cận thủy lầu đài

23-12-2020 10:11:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyện thành ngữ Trung Quốc: Cận thủy lầu đài

Thành ngữ: Cận thủy lầu đài

jìn  shuǐ  lóu  tái
近    水     楼   台

近水楼台,汉语成语,jìn shuǐ lóu tái,意思是靠近水边的楼台能先见到月亮。比喻由于地处近便而获得优先的机会。出自宋·俞文豹《清夜录》。

Ý của câu thành ngữ này là Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo.

Phạm Trọng Yêm là nhà chính trị và là nhà văn rất nổi tiếng của thời Bắc Tống vào khoảng nghìn năm trước. Hồi còn nhỏ gia đình ông rất nghèo khó, nhưng do chịu khó học tập, nên ông là người có kiến thức rất uyên bác. Về sau, ông lần lượt được cử giữ các chức vụ cao như: Hữu tư giám, Tri châu, Tham tri chính sự v v. Ông đã để lại trên lầu Nhạc Dương một câu nói bất hủ :"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc ". Tức "Lo trước thiên hạ, Vui sau thiên hạ".

Tuy là một vị quan lớn, nhưng ông lại là người rất chính trực và rất khiêm tốn cư xử với mọi người, nhất là về mặt tuyển dụng nhân tài. Trong thời gian giữ chức tri phủ Hàng châu, ông thường xuyên quan tâm và giúp đỡ các văn quan võ tướng, có rất nhiều quan chức cũng do đó đã phát huy được tài năng của mình, nên họ đều rất biết ơn và tôn trọng ông. Nhưng có một vị quan tuần kiểm tên là Tô Lân do làm việc tại một huyện lỵ cách xa Tô Châu, nên chưa được Phạm Trọng Yêm cân nhắc đến.

Một hôm, Tô Lân nhân đi mội chuyến công cán thì tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, mới viết một bài thơ trình lên, trong bài thơ này có hai câu: "Cận thủy lầu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân". Đây có nghĩa là nói: Nhà lầu bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, nơi cỏ cây được ánh nắng mặt trời thì dễ sinh trưởng và nở hoa, hiện lên một cảnh tượng mùa xuân. Tô Lân muốn mượn ý này để bày tỏ sự bất mãn của mình, ông đã khéo léo vạch ra một sự thực là ai gần với Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc, để qua đó mượn lời nói về mình vẫn chưa được chiếu cố đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ thì hiểu ngay ngụ ý này, ông cười phá lên. Sau đó đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, thu xếp cho ông ta một chức vụ rất thích hợp với năng lực của ông ta.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: "Cận thủy lầu đài" để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập