Mẫn Linh

Thủ tướng Ma-lai-xi-a Mu-hi-i-đin I-a-xin: Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại quốc tế

22-12-2020 14:43:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng Ma-lai-xi-a Mu-hi-i-đin I-a-xin: Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại quốc tế

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/12, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Mu-hi-i-đin I-a-xin cho biết, là một phần quan trọng của hệ thống thương mại đa phương, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ thống thương mại quốc tế, phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại và chủ nghĩa đơn phương kể từ khi xảy ra dịch bệnh.

Trong bài phát biểu qua đường truyền video tại Hội nghị Cấp cao kinh tế người Hoa thế giới diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ cùng ngày, ông Mu-hi-i-đin I-a-xin cho biết, “Trung Quốc kêu gọi không để dịch bệnh trở thành cái cớ để đoạn tuyệt với bên ngoài hoặc áp dụng chính sách ‘hướng nội’, nhận được sự đồng tình mạnh mẽ của Ma-lai-xi-a”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập