Sảnh Hoa

In-đô-nê-xi-a nhận được 1,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc

08-12-2020 15:37:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/12, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô cho biết, nước này đã nhận được 1,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 đợt đầu của Trung Quốc, ông “hết sức cảm ơn”. Tổng thống Giô-cô dự tính đến đầu tháng 1 sang năm, In-đô-nê-xi-a sẽ nhận được thêm 1,8 triệu liều vắc-xin của Trung Quốc.

In-đô-nê-xi-a nhận được 1,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Tổng thống Giô-cô phát biểu trong một đoạn video clip cho biết, lô vắc-xin này đến từ Công ty cổ phần TNHH công nghệ sinh học Sinovac Trung Quốc. Sau khi thông qua thẩm định, vắc-xin sẽ được triển khai tiêm chủng quy mô lớn. Tổng thống Giô-cô còn cho biết, trong hai tháng tới, Công ty cổ phần TNHH công nghệ sinh học Sinovac Trung Quốc sẽ lần lượt cung cấp nguyên vật liệu đủ sản xuất 45 triệu liều vắc-xin, để cấp cho Công ty Bio Farma sản xuất vắc-xin tại In-đô-nê-xi-a.

Tháng 10 năm nay, In-đô-nê-xi-a đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới cho phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa dịch Covid-19 của Trung Quốc sau Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập