Kiều Quân

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trực tuyến hỗ trợ thưc hiện nhiều dự án hợp tác đầu tư

01-12-2020 15:19:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trực tuyến hỗ trợ thưc hiện nhiều dự án hợp tác đầu tư

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian diễn ra Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17, sáu doanh nghiệp đến từ các nước Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia và Phi-li-pin đã ký dự án hợp tác trực tuyến. Dự án này sẽ thúc đẩy việc xây dựng trạm mặt đất của vệ tinh “Bắc Đẩu 3” tại Phi-li-pin.

Tổng Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN Vương Lôi cho biết, khoảng 2000 doanh nghiệp thông qua Hội chợ Triển lãm trực tuyến tham gia triển lãm, trong đó các doanh nghiệp nước ngoài chiếm trên 20%. Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trực tuyến mở cửa với toàn cầu, khách tham quan chuyên nghiệp và khách hàng của các nước có thể truy cập tham quan, đối thoại. Thông qua Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN trực tuyến đã tổ chức hơn 100 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập