Kiều Quân

Phòng thí nghiệm xét nghiệm RNA vi-rút nCoV do Trung Quốc viện trợ Lào được chuyển giao và đưa vào hoạt động

28-11-2020 14:34:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phòng thí nghiệm xét nghiệm RNA vi-rút nCoV do Trung Quốc viện trợ Lào được chuyển giao và đưa vào hoạt động

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/11, lễ chuyển giao và vận hành Phòng thí nghiệm xét nghiệm vi-rút nCoV do Chính phủ Trung Quốc viện trợ Lào diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Quan chức Bộ Y tế Lào cho biết, trên cơ sở dành nhiều viện trợ quý báu, Trung Quốc lại viện trợ Lào xây dựng phòng thí nghiệm và đào tạo nhân viên kỹ thuật, thiết thực tăng cường năng lực phòng chống dịch Covid-19 của Lào, nhân dân Lào bày tỏ cảm ơn về việc này, sẽ phát huy đầy đủ vai trò của phòng thí nghiệm, góp phần vào việc cùng phòng chống dịch bệnh, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Lào –Trung Quốc.

Phòng thí nghiệm xét nghiệm RNA vi-rút nCoV do Trung Quốc viện trợ Lào được chuyển giao và đưa vào hoạt động

Việc chuyển giao Phòng thí nghiệm đánh dấu Trung tâm xét nghiệm RNA với công nghệ mới nhất, thiết bị đầy đủ nhất của Lào chính thức đưa vào hoạt động, sẽ nâng cao toàn diện năng lực xét nghiệm vi-rút nCoV, đáp ứng hữu hiệu nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Lào.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập