Vũ Minh

Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á—Thái Bình Dương tái khẳng định ủng hộ thương mại và đầu tư tự do-cởi mở

17-11-2020 15:11:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á—Thái Bình Dương tái khẳng định ủng hộ thương mại và đầu tư tự do-cởi mở

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/11, Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á—Thái Bình Dương diễn ra theo hình thức trực tuyến, đại diện các nền kinh tế dự hội nghị tái khẳng định cam kết về thương mại và đầu tư tự do-cởi mở, chung tay nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế khu vực.

Trong bài phát biểu của Người Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Ma-lai-xi-a Azmin Ali đã thúc giục các nền kinh tế tiếp tục chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại, tăng cường ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Ông cho biết, Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á—Thái Bình Dương luôn dốc sức thúc đẩy Nghị trình thương mại và đầu tư khu vực, nhất là dốc sức tăng cường vai trò của thương mại và đầu tư trong nỗ lực thực hiện phục hồi kinh tế sau đai dịch tại khu vực châu Á—Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập